Skapa team

Gamla arbetsnätet är nedstängt.

Onsdag den 30 november 2022 togs det gamla arbetsnätet ur drift. Den 5 oktober ersattes arbetsnätet av ett nytt intranät, byggt i Microsoft 365.

Du hittar det nya intranätet här:

Frågor och svar om det nya intranätet hittar du här:

Du kommer automatiskt att skickas till det nya intranätet inom 60 sekunder.